AUDIT CERTYFIKACJI QMS AQAP / ISO

Na przełomie sierpnia i września 2020 roku  w siedzibie naszej firmy miał miejsce coroczny audit, który został przeprowadzony przez Przedstawicieli Centrum Certyfikacji Jakości WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE.

Celem auditu było potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania, w tym auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w zakresie mających zastosowanie wymagań i oczekiwanych wyników metodą pobierania próbek dostępnych informacji zgodnie z kryteriami i celami auditu w określonym zakresie certyfikacji.

PZM WIMET JÓZEFÓW SPEŁNIA WYMAGANIA: AQAP 2110:2016, JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIA WYMAGANIA ISO 9001:2015.

W wyniku procesu nadzorowania realizacji umowy z wymaganiem spełniania AQAP i nadzorowania przez wyznaczone przedstawicielstwo wojskowe potwierdzono skuteczność QMS AQAP na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016.

PZM Wimet Józefów był reprezentowany przez Panią Katarzynę Ońko – Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Jakości.

 

 

Galeria zdjęć