Zestawy IZOSN

IZOSN - Inżynieryjne Zestawy Oznakowania Stref Niebezpiecznych

PZM Wimet produkuje Zestawy IZSON według ściśle określonych wymagań wojskowej dokumentacji technicznej pn. „Warunki Techniczne na wykonanie i odbiór produkcjiseryjnej”.  Pierwsze dostawy realizowane były dla Departamentu Zaopatrywania Sił zbrojnych. Kolejna wieloletnia umowa na dostawy Zestawów IZOSN zawarta została pomiędzy PZM Wimet a Inspektoratem Uzbrojenia.