Montaż i utrzymanie elementów Miejskiego Systemu Informacji

Oferujemy montaż i wsparcie w pełnym zakresie, wykonujemy oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome – malowanie pasów.

Nasz zespół techniczny umieszcza znaki drogowe, a także urządzenia BRD według specyfikacji klienta, w sposób najbardziej efektywny i nieblokujący ruchu. Nasza działalność obejmuje swoim zakresem:
• montaż znaków drogowych,
• montaż tablic na konstrukcjach rurowych, wysięgnikach i bramach,
• specjalistyczny montaż konstrukcji bezpiecznych
• montaż znaków aktywnych na wysięgnikach i bramach,
• montaż systemów informacji miejskiej,
• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• demontaż oznakowania pionowego
• malowanie pasów