Oznakowanie i zestawy ADR

Pełna gama oznakowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych do wyposażenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wszystkie pojazdy, które transportują niebezpieczne substancje oraz rzeczy mogące stanowić zagrożenie dla użytkowników dróg, powinny zostać wyposażone w tablice i zestawy ADR. Oferujemy systemowe oznakowanie pojazdów wg substancji niebezpiecznych każdej klasy w różnych rozmiarach wykonywane z wysokiej jakości materiałów. Oferujemy również tablice informacyjne i lampy ostrzegawcze do oznakowania pojazdów ponadgabarytowych.