Zestawy znaków i wskaźników typu N

Wojskowe znaki i wskaźniki typu n produkowane są zgodnie z wojskową Normą Obronną NO-02-A63:2005.

Zestawy Znaków i wskaźników typu n po raz pierwszy zaprojektowane i dostarczone zostały do sił zbrojnych RP przez PZM Wimet. Pierwszy etap realizacji umowy polegał na zaprojektowaniu i wzorca tj. 1 kompletnego prototypowego Zestawu. Po akceptacji wzorca, przez komisję PZM Wimet wdrożył produkcję seryjną Wojskowych Zestawów typu n.