KOLCZATKI DROGOWE DLA POLICJI

Pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji, a PZM Wimet Józefów została zawarta umowa na dostawę policyjnych kolczatek drogowych Stinger Trooper.

Nasza firma przeprowadziła również szkolenie w zakresie użytkowania przedmiotowych kolczatek. Wynikiem powyższego jest otrzymanie referencji o należytej realizacji Umowy.

Galeria zdjęć