Klienci i referencje

Jesteśmy rodzinną firmą z tradycjami.

Meaningful Difference

We find what makes you extraordinary and tell the world through building brand experiences that help you flex, scale and transform. Nullam leo lectus, venenatis id vehicula sed, rhoncus sed est. Donec molestie ex sed accumsan venenatis. Quisque egestas ullamcorper feugiat. Aenean vel purus erat. Sed elementum ultricies nunc nec elementum. Nam aliquet velit nibh, non malesuada nibh dictum vitae. Duis et auctor ante, vitae fringilla lectus. Fusce nec velit placerat, lobortis sem sit amet, auctor tortor. Nam sagittis turpis ante, a congue augue semper vitae.

 • zakłady komunikacji miejskiej w kraju i zagranicą,
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej - państwowe i prywatne,
 • firmy transportowo - spedycyjne,
 • ministerstwo obrony narodowej,
 • Kancelaria RP,
 • agencje mienia wojskowego,
 • rejonowe bazy materiałowe,
 • jednostki wojskowe,
 • komendy policji,
 • straży pożarnej i granicznej,
 • inwestorzy budowlani,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • Automobil Klub,
 • deweloperzy,
 • firmy budowlane i drogowe,
 • urzędy miast i gmin,
 • urzędy celne i samorządowe,
 • zarządy dróg i mostów,
 • instytuty,
 • szkoły,
 • agencje ochrony,
 • zakłady oczyszczania,
 • zakłady energetyki,
 • zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • kancelarie,
 • Kościoły,
 • stacje TV,
 • dealerzy samochodowi,
 • właściciele i administratorzy parkingów,
 • hurtownie,
 • sklepy,
 • stacje paliw,
 • osoby fizyczne etc.

 

 

Referencje

We find what makes you extraordinary and tell the world through building brand experiences that help you flex, scale and transform. Nullam leo lectus, venenatis id vehicula sed, rhoncus sed est. Donec molestie ex sed accumsan venenatis. Quisque egestas ullamcorper feugiat. Aenean vel purus erat. Sed elementum ultricies nunc nec elementum. Nam aliquet velit nibh, non malesuada nibh dictum vitae. Duis et auctor ante, vitae fringilla lectus. Fusce nec velit placerat, lobortis sem sit amet, auctor tortor. Nam sagittis turpis ante, a congue augue semper vitae.

POLICJA

Tekst

Tekst

Backup

PREZYDENT - Miasta Otwock

Oznakowanie poziome, pionowe, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Niniejszym poświadczam, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp. j. z/s ul. Krucza 2, 05-420 józefów, pełniąca funkcję lidera w Konsorcjum (...)
Wykonała (...) prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegające na:

 • Konserwacji, naprawie, wymianie oraz ustawieniu fabrycznie nowych:
  - znaków drogowych pionowych
  - tablic z nazwami ulic
  - urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
 • Kompleksowym oznakowaniu pionowym
  - cienkowarstwowym
  - grubowarstwowym

Udzielone zamówienie zostało wykonane przez Konsorcjum należycie, terminowo, zgodnie z warunkami umowy oraz specyfikacją techniczną

 

Prezydent
Miasta Otwock

POLICJA - Szkoła Policji w Katowicach

Dostawa pałek teleskopowych

Firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewsik Spółka Jawna z siedzibą w Józefowie przy ul. Kruczej 2, była Wykonawcą dostaw pałek teleskopowych do Szkoły Policji w Katowicach, wybranym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych Szkoły Policji w Katowicach owartości szacunkowej wyłączającej zastosowanie Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna wykonała dostawę zgodnie ze złożonymi zamówieniami, terminowo i z należytą starannością.

Naczelnik
Wydziału zaopatrzenia

POLICJA - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Zestawy Zapora

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 informuje, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. ul. Krucza 2, 05-420 Józefów, w okresie ostatniego miesiąca (...) zrealizowała dostawę sprzętu:
1. Zestaw zapora do zabezpieczenia miejsca zdarzeniad rogowego

Umowa pod względem jakości i terminowości została zrealizowana bez zastrzeżeń oraz z należytą starannością.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej

KLIENT: Kancelaria Prezydenta RP

PRZEDMIOT: Dostawa i montaż tablic informacyjnych

Potwierdzamy, że firma PZM WIMET z siedzibą w Józefowie przy ul. Kruczej 2, wykonała zgodnie z naszym zamówieniem z dnia 23.02.2009 r. dostawę i montaż tablic informacyjnych.
Firma PZM WIMET zrealizowała zamówienie terminowo i z należytą starannością

Dyrektor
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezydenta RP

Nullam leo lectus, venenatis id vehicula sed, rhoncus sed est. Donec molestie ex sed accumsan venenatis. Quisque egestas ullamcorper feugiat. Aenean vel purus erat. Sed elementum ultricies nunc nec elementum. Nam aliquet velit nibh, non malesuada nibh dictum vitae.

Imię Nazwisko
Nazwa firmy

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO - Biuro Administracyjne

Dostawa i montaż oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeńśtwa ruchu drogowego, małej architektury, wykonanie oznakowania poziomego na parkingu

Usługi realizowano w terminie, zgodnie z umową (...).
Dzięki dobrej organizacji robót, zaangażowania, odpowiedzialności i sumienności usługi były świadczone z należytą starannością. Firma PZM Wimet sprawdziła się jako rzetelny Wykonawca, realizując powierzone zadania fachowo i terminowo.

Zastępca Dyrektora
Biura Administracyjnego

Informuję, że firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Kruczej 2, 05-420 Józefów, realizowała w kwietniu 2016 na rzecz Komendy Stołecznej Policji zamówienie na "Dostawę kolczatek drogowych w ilości 34 sztuk"
Z zawartej umowy firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Spółka Jawna wywiązała się w sposób należyty

Zastępca Komendanta
Komenda Stołeczna Policji

Nullam leo lectus, venenatis id vehicula sed, rhoncus sed est. Donec molestie ex sed accumsan venenatis. Quisque egestas ullamcorper feugiat. Aenean vel purus erat. Sed elementum ultricies nunc nec elementum. Nam aliquet velit nibh, non malesuada nibh dictum vitae.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy wyraża swoje uznanie dla jakości i wysokiego poziomu dostawy zrealizowanej przez PZM WIMET Józefó k/Otwocka
Dostawa zrealizowana przez PZM WIMET Jóżefów została wykonana w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy.
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy rekomenduje PZM WIMET Józefów k/Otwocka jako partnera godnego zaufania i gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

Dowódca
24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego