SYSTEMY TRANSPORTOWE

SYSTEMY TRANSPORTOWE

PZM WIMET JÓZEFÓW
CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA

PRZYCZEPY SPECJALNE
DLA WOJSKA ORAZ INNYCH DEDYKOWANYCH
ZASTOSOWAŃ

PRZYCZEPY SPECJALNE
Wykonujemy według:

Ikona - dokumentacja

POWIERZONEJ
DOKUMENTACJI

Ikona - wzór

WZORU

Ikona - dialog z klientem

UZGODNIEŃ Z
KLIENTEM

Przyczepa dla wojskowej jednostki regulacji ruchu

PRZYCZEPA WOJSKOWA WIMET WRR

Ikona - wzór

WYKONANIE WG WZORU

LEKKIE PRZYCZEPY WOJSKOWE

Ikona - właściwości terenowe

WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

Przyczepa platforma
Agregat na podwoziu mobilnym

ZABUDOWA AGREGATÓW WOJSKOWYCH

Ikona - agregat

PODWOZIA POD AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

PRZYCZEPA WOJSKOWA WIMET Q1

Ikona - dokumentacja

POWIERZONA DOKUMENTACJA

Przyczepa Wimet Q1
Przyczepa Wimet WRR

PRZYCZEPA WOJSKOWA WIMET WRR

Ikona - regulowany dyszel

TYP DYSZLA
TZW. "BOCIAN"

PRZYCZEPA WOJSKOWA

Ikona - transport wojskowy

TRANSPORT PALET O DUŻEJ MASIE

Przyczepa dwuosiowa przed siedzibą firmy
Przyłącze przyczepy do pojazdu

UNIWERSALNOŚĆ
PRZYŁĄCZA

Ikona - wymienne przyłącza

WYMIENNE KOŃCÓWKI DYSZLA

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
OBRONNYMI
(NO)

Ikona - zgodność z normami

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
(MON)

Cechowanie przyczepy
Mobilny zestaw klimatyzacyjny

ZABUDOWA SPRZĘTU
WOJSKOWEGO

Ikona - zestawy ogrzewania i klimatyzacji

MOBILNEGO OGRZEWANIA
I KLIMATYZACJI

PRZYCZEPA DO PRZEWOZU
QUADÓW

Ikona - przyczepa na quady

KONCEPCJA KLIENTA

Przyczepa wojskowa na quady
Plan techniczny przyczepy

INDYWIDUALNY PROJEKT

Ikona - projektowanie

BUDOWA PROTOTYPU

Załadowana przyczepa przed siedzibą PZM Wimet

Ikona - konsultacje z klientem

KONCEPCJA
POTRZEBY KLIENTA

Ikona - projektowanie

INDYWIDUALNY 
PROJEKT

Ikona - realizacja

REALIZACJA

Ikona - prototyp

PROTOTYP

Ikona - badania techniczne

BADANIA

Ikona - testy

TESTY

ZGODNOŚĆ
Z NORMĄ OBRONNĄ (NO)

Ikona - zgodność z normami NO

Przyczepy wojskowe dostosowane są do
eksploatacji z użyciem smarów i płynów specjalnych
spełniających stosowane Normy Obronne (NO).
Wszystkie układy i punkty smarne są fabrycznie
napełnione produktami zgodnymi z Normami
Obronnymi.

SMARY I PŁYNY

Ikona - materiały eksploatacyjne

NORMY OBRONNE (NO)

MASKOWANIE OŚWIETLENIA W ZACIEMNIENIU

Ikona - maskowanie oświetlenia

STANAG 4381 ED.1

LAMPA TYPU
"NOTKA"

Wszystkie pojazdy wojskowe dostosowujemy do
wymagań wojsk NATO i wyposażamy je w instalacje
elektryczne speł iające wymagania przepisów
z systemem świateł maskujących - maskowanie
oświetlenia i dostosowanie urządzeń noktowizyjnych
wg STANAG 4381 Ed.1.
Zastosowane instalacje elektryczne pojazdów
umożliwiają połączenie z pojazdem holującym
(zgodnie z PN-78/7656)

Przyczepa w jednostce regulacji ruchu

Ikona - prezentacja

PROWADZIMY
PREZENTACJE U KLIENTA

Ikona - dialog techniczny

BIERZEMY AKTYWNY UDZIAŁ
W DIALOGACH TECHNICZNYCH

 

Konwój z przyczepami Wimet na drodze

 Ikona - wideo

 WIDEO

Ikona - testy

PRZEPROWADZONE TESTY