Inżynieryjny Zestaw Oznakowania Stref Niebezpiecznych

 

IZOSN


INŻYNIERYJNE ZESTAWY
OZNAKOWANIA STREF
NIEBEZPIECZNYCH

 

PZM Wimet produkuje Zestawy IZOSN według ściśle określonych wymagań wojskowej dokumentacji technicznej. Pierwsze dostawy realizowane były dla Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych. Kolejna wieloletnia umowa na dostawy Zestawów IZOSN zawarta została pomiędzy PZM Wimet, a Inspektoratem Uzbrojenia.

PRODUKCJA DLA
SIŁ ZBROJNYCH RP

Ikona - produkcja dla Sił Zbrojnych RP


ZAMAWIAJĄCY - INSPEKTORAT UZBROJENIA

DOKUMENTACJA WOJSKOWA

Ikona - dokumentacja wojskowa

WARUNKI TECHNICZNE

PZM Wimet produkuje INŻYNIERYJNE ZESTAWY DO OZNAKOWANIA STREF NIEBEZPIECZNYCH (IZOSN).
 
WARUNKI TECHNICZE NA WYKONANIE I ODBIÓR PRODUKCJI SERYJNEJ opracowane zostały przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i zatwierdzone przez Departament Polityki Zbrojeniowej.
Test na wodoodporność zestawu

BADANIA I TESTY

Ikona - testy w WITI

BADANIA WYKONANE W
WOJSKOWYM INSTYTUCIE
TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ WE
WROCŁAWIU

 

 

Ikona - test na spadek z wysokości

BADANIE NA SPADEK
Z WYSOKOŚCI

Ikona - test transportu w trudnych warunkach

BADANIE NA
TRANSPORT TRUDNY

Ikona - czas działania baterii sygnalizatorów

BADANIE NA CZAS PRACY
SYGNALIZATORÓW

 

Ikona - badanie wodoodporności

BADANIE NA
SZCZELNOŚĆ

Ikona - odporność na wysoką temperaturę

BADANIE NA
TEMP. +50

Ikona - odporność na niską temperaturę

BADANIE NA
TEMP. -30

Ikona - badanie zasięgu widoczności

BADANIE NA WIDOCZNOŚĆ

Zestaw IZOSN, przedstawienie znaków

NO-06-A105:2005 UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE, METODY KONTROLI I BADAŃ. OGÓLNE ZASADY BADAŃ ORAZ ODBIORU PROTOTYPÓW I URZĄDZEŃ PRODUKOWANYCH SERYJNIE.

NO-06-A107:2005 UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE, METODY KONTROLI I BADAŃ. METODY BADAŃ ODPORNOŚCI CAŁKOWITEJ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH.

NO-06-A104:2005 UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE, METODY KONTROLI I BADAŃ. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE.

SKRZYNIE TRANSPORTOWE

Ikona - skrzynie transportowe

DWIE SKRZYNIE TRANSPORTOWE,
W KTÓRYCH UMIESZCZONO W PEŁNI
UKOMPLETOWANY ZESTAW IZOSN
ZGODNIE Z WT–IZOSN–00.00 PKT 2.5.

Skrzynie transportowe z zawartością IZOSN
Wykaz zawartości IZOSN na wieku skrzyni

OPTYMALIZACJA PROJEKTU KONFIGURACJI

Ikona - projektowanie

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
PN-EN ISO 9001:2015

ODBIÓR WOJSKOWY

Ikona - odbiór wojskowy

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
AQAP 2110 WYDANIE D WERSJA 1

Skrzynie IZOSN w magazynie

INŻYNIERYJNE ZESTAWY OZNAKOWANIA STREF NIEBEZPIECZNYCH (IZOSN)

Znamionowanie skrzyni

Skrzynie IZOSN w magazynie

Znacznik IZOSN z sygnalizatorami świetlnymi

Znacznik IZOSN w polu

PZM WIMET JÓZEFÓW

 

Ikona - projektowanie

PROJEKT

 

Ikona - prototyp

PROTOTYP

 

Ikona - badania i testy

BADANIA
I TESTY

 

Ikona - produkcja seryjna

PRODUKCJA
SERYJNA