Certyfikaty i koncesje

Jakość, rzetelność, zaufanie...

 

 

Kompetencje -  zdobywane przez długie lata pracy i doświadczeń... 

Poniżej zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą bazą certyfikatów, koncesji i pozwoleń zdobywanych przez lata doświadczeń i funkcjonowania PZM Wimet na rynku:   

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONCESJA

MSWIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  w dniu 5 sierpnia 2016 roku, udzielił PZM WIMET Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • Obrotu materiałami wybuchowymi;
 • Obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 – ust. 28 Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
 • Obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach WT II – WT XII i WT XIV oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określoną w pozycji WT XII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – do w/w rozporządzenia. 

CERTYFIKAT

NATO AQAP 2110:2016 

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji poświadcza, że PZM WIMET posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający  wymagania NATO AQAP 2110:2016.

PZM WIMET posiada zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Certyfikat NATO AQAP

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT

ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnej oceny zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 90001:2015 potwierdza, że posiadany przez PZM WIMET System Zarządzania Jakością spełnia wymagania ISO 9001:2015.  

Zakres certyfikacji:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

CERTYFIKAT

NATO AQAP 2110:2016 

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji poświadcza, że PZM WIMET posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający  wymagania NATO AQAP 2110:2016.

PZM WIMET posiada zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Certyfikat NATO AQAP

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT

ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnej oceny zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 90001:2015 potwierdza, że posiadany przez PZM WIMET System Zarządzania Jakością spełnia wymagania ISO 9001:2015.  

Zakres certyfikacji:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

POTWIERDZENIE CERTYFIKATÓW 

NATO AQAP 2110:2016; ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji potwierdza certyfikaty dla PZM Wimet:

 • ISO 9001:2015 nr 250/S/2020 - ważny do 28.09.2023;
 • AQAP 2110:2016 nr 250/A/2020 - ważny do 28.09.2023;
 • Zgodność z ISO 9001:2015 została potwierdzona na podstawie pozytywnej oceny zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015;
 • Zgodność z AQAP 2110:2016 stanowi potwierdzenie, że system zarządzania jakością spełnia wymagania zawarte w publikacji AQAP 2110 wydanie D, wersja 1.

Certyfikat NATO AQAP

Certyfikat NATO NCAGE

CERTYFIKAT NATO NCAGE

Natowski Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej: 2668H

WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI JAKOŚCI I KODYFIKACJI
Miltary Center for Standardization, Quality and Codification 
ODDZIAŁ KODYFIKACJI WYROBÓW OBRONNYCH
Codification Branch for Defence Product
43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE
43 National Codification Bureau    

        
Wydała PZM Wimet Certyfikat potwierdzający nadanie
Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej:
NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE:2668H.

CERTYFIKAT

NATO AQAP 2110:2016 

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji poświadcza, że PZM WIMET posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający  wymagania NATO AQAP 2110:2016.

PZM WIMET posiada zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 
Certyfikat NATO AQAP

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT

ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnej oceny zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 90001:2015 potwierdza, że posiadany przez PZM WIMET System Zarządzania Jakością spełnia wymagania ISO 9001:2015.  

Zakres certyfikacji:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

CERTYFIKAT

NATO AQAP 2110:2016 

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji poświadcza, że PZM WIMET posiada wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający  wymagania NATO AQAP 2110:2016.

PZM WIMET posiada zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Certyfikat NATO AQAP 

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT

ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnej oceny zgodności z wymaganiami PN-EN ISO 90001:2015 potwierdza, że posiadany przez PZM WIMET System Zarządzania Jakością spełnia wymagania ISO 9001:2015.  

Zakres certyfikacji:

 • Projektowanie, sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie sprzętu logistycznego dla służb mundurowych;
 • Wytwarzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

POTWIERDZENIE CERTYFIKATÓW 

NATO AQAP 2110:2016; ISO 9001:2015

Wojskowa Akademia Techniczna - Centrum Certyfikacji Jakości na podstawie pozytywnych wyników certyfikacji potwierdza certyfikaty dla PZM Wimet:

 • AQAP 2310, jednocześnie AS 9100, AQAP 2110, ISO 9001;
 • AQAP 2110, jednocześniej AQAP 2120, AQAP 2130, ISO 9001;
 • AQAP 2120, jednocześnie AQAP 2130, ISO 9001, z wyłączeniem pkt 7.3;
 • AQAP 2130, jednocześniej AQAP 2131, ISO 9001 z wyłączeniem pkt. 7.3. i 7.5.2.

Certyfikat NATO AQAP 

 

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT

ISO 9001:2008

Bureau Veritas Certification z akredytacją DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat) zaświadcza, że System Zarządzania PZM Wimet został oceniony i uznany jako zgodny z normą ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji:

 • Logistyka dostaw dla służb mundurowych;
 • Znaki drogowe;
 • Urządzenia BRD;
 • Części zamiennie i akcesoria do pojazdów mechanicznych.

CERTYFIKAT

ISO 9001:2008

Bureau Veritas Certification z akredytacją DAR (Deutscher Akkreditierungs Rat) zaświadcza, że System Zarządzania PZM Wimet został oceniony i uznany jako zgodny z normą ISO 9001:2008.

Zakres certyfikacji:

 • Logistyka dostaw dla służb mundurowych;
 • Znaki drogowe;
 • Urządzenia BRD;
 • Części zamiennie i akcesoria do pojazdów mechanicznych.

Certyfikat ISO 

 

Laur Eksperta za Zmodyfikowany Posterunek Regulacji Ruchu dla Ministerstwa Obrony Narodowej

LAUR EKSPERTA

ZA ZMODYFIKOWANY POSTERUNEK REGULACJI RUCHU DLA MON

Certyfikat potwierdza nadanie Znaku Jakości w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm "Laur Eksperta". Znak jakości przyznany został na podstawie pozytywnej opinii członków Kapituły Ekspertów, reprezentujących instytucje naukowe i akademickie.

Laur Eksperta wyróżnia i promuje produkty i usługi, które w opinii Kapituły właściwie odpowiadają na potrzeby klientów, cechują się nowoczesnością, wysoką jakością, oryginalnością oraz potencjałem innowacyjnym.

ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI

KRAJOWY  REJESTR DŁUGÓW;  RZETELNA FIRMA

Złoty Certyfikat Rzetelności przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2015 r.

Złoty Certyfikat Rzetelności - Rzetelna Firma