Nagrody i wyróżnienia

PZM Wimet zdobywca wielu prestiżowych nagród i wyróżnień...

 

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni wszystkich lat funkcjonowania na rynku, nasza firma zdobyła ponad 130 nagród i wyróżnień. Mamy przyjemność przedstawić Państwu przykładową listę, z której warto wspomnieć o tak prestiżowych wyróżnieniach jak np. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Order Prymasa Polski.  

NAGRODA GOSPODARCZA

NAJLEPSZE MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

Firma PZM WIMET Józefów otrzymała Nagrodę Gospodarczą dla Najlepszego Małego Polskiego Przedsiębiorstwa. Nagrodę wręczył Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Prezydenta RP

Order Prymasa

ORDER PRYMASA POLSKI

ECCLASIAE POPULOQUE SERVITUM PRAESTANTI

otrzymany z rąk Jego Eminencji Księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski 

ZŁOTA STATUETKA FAIR PLAY

5-KROTNY LAUREAT PROGRAMU PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

PZM WIMET Józefów został wyróżniony złotą statuetką programu Fair Play, który promuje wzorce uczciwego prowadzenia działalności gospodarczej w postaci przestrzegania etyki, norm społecznych i rzetelności w relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami oraz społecznością i władzą.

Złota Statuetka Fair Play

Świadectwo Bezpieczna Firma

ŚWIADECTWO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

BEZPIECZNA FIRMA

Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie wręczył naszej firmie Świadectwo "Pracodawca - organizator bezpiecznej pracy"
Wyżej wymienione wyróżnienie otrzymaliśmy podczas Kongresu Rzemiosła Polskiego w wyniku pozytywnego zakończenia audytu.

STATUETKA LIDER LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W RAMACH 31 ŚWIATOWEGO KONGRESU SMALL BUSINESSU W WARSZAWIE

Przyznana firmie PZM WIMET za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności zarówno na rynku krajowym i zagranicznym.

Nagroda lidera przedsiębiorczości

Nagroda - najlepsza marka bezpieczeństwa ruchu drogowego

LAUR EKSPERTA

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy laur potwierdza nadanie Wyróżnienia Nadzwyczajnego "Najlepsza Marka" w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm "Laur Eksperta". Wyróżnienia otrzymują produkty i usługi, które w piątej edycji Konkursu zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Ekspertów.

QUALITY INTERNATIONAL

W KATEGORII QI ORDER

Otrzymanie Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem stosowania najwyższych standardów zarządzania. Zdobycie przez firmę Certyfikatu to czytelny przekaz do klientów i kontrahentów poświadczający czytelną politykę jakości. Laureat jako członek elitarnego Klubu Liderów Jakości otrzymuje również możliwość doskonalenia własnych procedur jakości i wymianę doświadczeń.

Godło jakości Quality International

Laur eksperta - najlepsza marka BRD

LAUR EKSPERTA

ZAPEWNIENIE I UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Niniejszy laur potwierdza nadanie Wyróżnienia Nadzwyczajnego "Najlepsza Marka" w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Doradztwa Konsumenckiego dla Firm "Laur Eksperta". Wyróżnienia otrzymują produkty i usługi, które w pierwszej edycji Konkursu zostały najwyżej ocenione przez Kapitułę Ekspertów.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI 2015

CERTYFIKAT FUNDACJI ROZWOJU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Wyróżnienie zostało nadane przez komisję złożoną z ekspertów specjalizujących się w problematyce zarządzania wiedzą, edukacją i kapitałem ludzkim.
Ogólnopolski Program Certyfikacji Firm „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ma na celu identyfikowanie i promowanie firm, które wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem, innowacyjnością oraz inwestowaniem w kapitał ludzki.

Statuetka Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015

Perła Quality International

PERA QI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL

Perła QI to szczególne wyróżnienie, otrzymane przez PZM Wimet Józefów za zostanie trzykrotnym laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International. Potwierdza wieloletnie utrzymywanie najwyższych standardów zarządzania i bycie członkiem elitarnego Klubu Liderów Jakości.

DIAMENTOWE WYRÓŻNIENIE

RZETELNOŚĆ PŁATNICZA

6 czerwca 2019 roku w Reducie Banku Polskiego firma PZM Wimet Józefów otrzymała oba wyróżnienia.
Poświadczają one spełnienie wymagań udziału w Programie, w tym fakt, że firma nie posiada na dzień wystawienia certyfikatu żadnych przeterminowanych zobowiązań w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA oraz nie zalega z opłatami wobec ZUS i US.

Diamentowe wyróżnienie rzetelności płatniczej

Statuetka Polski Prestiż 2001

POLSKI PRESTIŻ 2001

NAGRODA MINISTERSTWA GOSPODARKI

W kwietniu 2001 roku podczas uroczystego seminarium w Ministerstwie Gospodarki nasza firma otrzymała statuetkę Polski Prestiż 2001
W/w wyróżnienia otrzymały firmy, które konsekwentnie i z sukcesem zachowały konkurencyjności w obszarze MSP.

PLATYNOWY LAUR

NAGRODA DLA SZCZEGÓLNYCH LIDERÓW NAGRODZONYCH JUŻ ZŁOTYM LAUREM

Niniejsze wyróżnienie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są szczególnie zaangażowani w rozwój i modernizację swoich przedsiębiorstw. Nie zaprzestają udoskonalania procesów zarządzania i podnoszą jakość wyrobów oraz usług do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej.

Nagroda Platynowy Laur

Nagroda Złoty Laur

ZŁOTY LAUR

WYRÓŻNIENIE DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Laur jest nagrodą dla przedsiębiorców którzy wyróżniają się umiejętnościami zarządzania i zdolnością dostosowania się do warunków konkurencji wolnorynkowej, odnoszących sukcesy w działalności zawodowej, a także aktywnie działających w swoich środowiskach, miastach i regionach, oraz cieszących się szacunkiem lokalnej społeczności.

CZŁOWIEK ROKU ŻYCIA WARSZAWY

REDAKCJA DZIENNIKA ŻYCIA WARSZAWY

W październiku 2002 roku, w Warszawskim hotelu Bristol - w wyniku głosowania - Redakcja Dziennika Życie Warszawy przyznała Panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu zaszczytne wyróżnienie Człowiek Roku Życia Warszawy 2002 roku.
Statuetkę otrzymał również Pan Stefan Filipiuk Projektant Mostu Siekierkowskiego.

Statuetka Człowieka Roku

 

Oraz wiele innych:

     • Godło "Inwestor w kapitał Ludzki" - dwukrotnie,
     • Honorowa Odznaka Rzemiosła m. st. Warszawy ,
     • Nominacje do Godła Promocyjnego "Teraz Polska" - dwukrotnie,
     • Certyfikat "Solidny Partner",
     • Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kat. "Małe Polskie Przedsiębiorstwo" w latach 2000 i 2002,
     • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego,
     • Honorowa Odznaka Rzemiosła,
     • Statuetka "Polski Sukces 2000",
     • Certyfikat za najlepszą Obsługę Klienta 2001,
     • Uczestnik Programu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
     • Uczestnik Programu "Przyjaźni środowisku"
     • Wyróżnienie w Programie "Polski Sukces",
     • List Gratulacyjny od Wojewody Mazowieckiego,
      Firma ma uprawnienia do szkolenia uczniów od 1982 roku za pośrednictwem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. Właściciel firmy posiadający dyplom mistrza jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w Otwocku.

Działalność charytatywna:

Firma pomaga finansowo oraz rzeczowo wielu instytucjom: m.in.: Szpitalowi Neuropsychiatrii Dziecięcej, Stowarzyszeniu Weteranów Podnoszenia Ciężarów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie, Ogólnopolskim Spotkaniom z Piosenką Dziecięcą, Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", Otwockiemu Klubowi Sportowemu OKS START Otwock, Dziecięcemu Zespołowi Muzycznemu "Gaudeamus", Orkiestrze świątecznej Pomocy jako sponsor oficjalny, Domowi Dziecka w Michalinie, Okręgowemu Związkowi Łowieckiemu we Włocławku - w programie ekologicznym, Komisariatowi Policji w Józefowie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszeniu Pomocy na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Przywrócić Nadzieję".

Za naszą pomoc otrzymaliśmy wiele dowodów wdzięczności m.in.:

     • Certyfikat Sponsora Oficjalnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
     • Certyfikat Dobroczynności - Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą",
     • Dyplom uznania Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy przyznany przez Komendę Hufca ZHP